headerphoto

Ανακοίνωση

Εφαρμογή του άρθρου 72 του Ν. 4610/2019

Σας ενημερώνουμε ότι, από την ερχόμενη Δευτέρα 25/11/2019 θα εφαρμοστεί στο πληροφοριακό σύστημα resCom του ΕΛΚΕ η συνολική ανάληψη υποχρέωσης ανά κατηγορία δαπάνης, σύμφωνα με τον τελευταίο εγκεκριμένο ετήσιο προϋπολογισμό των έργων. Η διαδικασία για την έκδοσή της διενεργείται αποκλειστικά από τη ΜΟΔΥ, επομένως δεν απαιτείται πλέον αίτημα του Επιστημονικά Υπεύθυνου, παρά μόνο η έγκριση του αρχικού προϋπολογισμού από την Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ.Όταν τροποποιείται ο αρχικός ετήσιος προϋπολογισμός του έργου, η ΜΟΔΥ θα προβαίνει στην έκδοση νέας απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, αμέσως μετά την έγκριση τροποποίησής του από την Επιτροπή Ερευνών.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Επισημαίνεται ότι οι επιστημονικά υπεύθυνοι θα πρέπει να παρακολουθούν τα διαθέσιμα υπόλοιπα σε κάθε κατηγορία δαπάνης του ετήσιου προϋπολογισμού των έργων τους στο web resCom έτσι, ώστε να βεβαιώνονται για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, πριν την πραγματοποίηση οποιασδήποτε δαπάνης.

 

Σε περίπτωση μη ύπαρξης διαθέσιμου υπολοίπου στην κατηγορία δαπάνης του ετήσιου προϋπολογισμού του έργου θα πρέπει να προηγείται της δαπάνης, αίτημα τροποποίησης του ετήσιου προϋπολογισμού του έργου.

 

Η πραγματοποίηση οποιασδήποτε δαπάνης σε βάρος του προϋπολογισμού του έργου πριν την έκδοση της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης ή καθ’ υπέρβαση αυτής είναι μη νόμιμη και δεν θα εκκαθαρίζεται από τη ΜΟΔΥ (περ. 2 παρ. 5 άρθρου 72 Ν.4610/2019).

 

Διαδικασία έκδοσης αποφάσεων απευθείας ανάθεσης

Για την έκδοση απόφασης απευθείας ανάθεσης, θα πρέπει να υποβάλλεται αίτημα από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο μέσω web resCom, με την ίδια διαδικασία που γινόταν έως τώρα.

 

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να απευθύνεστε στους διαχειριστές των έργων σας.

 

 

The (temporary) license for XModPro has expired.