headerphoto

Ανακοίνωση

ΝΕΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΕΛΚΕ ΤΟΥ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ

Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 201 του ν. 4281/2014 (Α' 160), από την 08.08.2015 έχει τεθεί σε ισχύ το άρθρο 139 του ίδιου νόμου, που αφορά στο αναμορφωμένο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.). Από τη θέση σε ισχύ του άρθρου 139, επήλθε διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής του ΚΗΜΔΗΣ αναφορικά με τους υπόχρεους φορείς αλλά και τον προϋπολογισμό των προς καταχώριση συμβάσεων. Ειδικότερα, υπόχρεοι φορείς για καταχώριση στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. θεωρούνται πλέον οι αναθέτουσες αρχές, οι αναθέτοντες φορείς και οι κεντρικές αρχές προμηθειών, ενώ καταργείται το κατώτατο όριο των 1.000 € χωρίς Φ.Π.Α. 
Εφεξής  για κάθε προμήθεια, ανεξαρτήτως ποσού, θα πρέπει να ακολουθούνται οι προβλεπόμενες διαδικασίες καταχώρισης στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). Αυτό συνεπάγεται ότι για τη διενέργεια οποιασδήποτε δαπάνης για προμήθεια αγαθών ή υπηρεσιών απαιτείται να έχει προηγηθεί σχετικό αίτημα του Επιστημονικά Υπευθύνου προς την Επιτροπή Διαχείρισης του ΕΛΚΕ, η ανάρτησή του στο ΚΗΜΔΗΣ και η έκδοση σχετικής απόφασης της Επιτροπής. Μόνο μετά την ολοκλήρωση των αναρτήσεων στο ΚΗΜΔΗΣ είναι δυνατή η έκδοση τιμολογίου. Παρακαλώ δείτε το σχετικό έγγραφο εδώ.

The (temporary) license for XModPro has expired.