headerphoto

Ανακοίνωση

ΝΕΟ ΟΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

Σύμφωνα με το νέο νόμο 4386/2016 "Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 83Α/11.5.2016), άρθρο 24 παρ. 7 εδ. (α), δημόσιες συμβάσεις για την προμήθεια αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών με αξία μικρότερη των 1000€ μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. μπορούν να εκτελεστούν χωρίς να απαιτείται η ανάρτηση τους στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). Ως εκ τούτου, από 12.5.2016, για τις προμήθειες αυτές δεν απαιτείται πριν την εκτέλεσή τους αίτημα του επιστημονικού υπευθύνου στην Επιτροπή Ερευνών.

The (temporary) license for XModPro has expired.