headerphoto

Ανακοίνωση

Ορισμός Αναπληρωτή Επιστημονικά Υπεύθυνου Έργων

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 56 του Ν.4485/2017, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 33 του Ν.4559/2018 και ισχύει από 03/08/2018, προβλέπεται πλέον η δυνατότητα ορισμού Αναπληρωτή Επιστημονικά Υπεύθυνου κατόπιν απόφασης της Επιτροπής Ερευνών.

 

Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 2 της Υπουργικής Απόφασης 2/47033/0026/12-06-2018 (ΦΕΚ 3015/Β΄/26-07-2018), κατά τη διαχείριση των έργων θα πρέπει να τηρούνται οι προβλέψεις περί ασυμβίβαστων καθηκόντων. Ακόμα, στο άρθρο 65 παρ. 5 του Ν. 4270/2014, αναφέρεται ότι «αν ο διατάκτης διαπιστώσει ότι η ανάληψη υποχρέωσης στην οποία προτίθεται να προβεί, στοιχειοθετεί σύγκρουση συμφερόντων, οφείλει να απόσχει από αυτήν…». Σύγκρουση συμφερόντων σύμφωνα με το Νόμο στοιχειοθετείται μεταξύ άλλων όταν: «η ικανοποίηση προσωπικού του συμφέροντος (του διατάκτη) συνδέεται με την ανάληψη της υποχρέωσης». Διατάκτης σύμφωνα με το άρθρο 65, παρ. 1 του Ν.4270/2014, είναι «…..το αρμόδιο όργανο κάθε φορέα Γενικής Κυβέρνησης ή οποιοδήποτε άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς όργανο, που είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση του προϋπολογισμού του φορέα του και προσδιορίζει τις απαιτήσεις σε βάρος του», επομένως για κάθε έργο ο Επιστημονικά Υπεύθυνος θεωρείται και διατάκτης των δαπανών που εισηγείται.

 

Από όλα τα παραπάνω και κατόπιν οδηγιών του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, για την αποφυγή τυχόν ασυμβίβαστων καθηκόντων και προκειμένου να αποφευχθούν διοικητικές πράξεις και δαπάνες που θα ελεγχθούν ως άκυρες κατά τη διαχείριση των έργων μέσω του ΕΛΚΕ του ΤΕΙ Κρήτης, απαιτείται πλέον ο ορισμός Αναπληρωτή Επιστημονικά Υπεύθυνου για κάθε έργο, κατόπιν σχετικής εισήγησης του Επιστημονικά Υπεύθυνου του έργου και εγκριτική απόφαση της Επιτροπής Ερευνών.

 

Στο ανωτέρω πλαίσιο, ο Αναπληρωτής Επιστημονικά Υπεύθυνος του έργου αναπληρώνει τον Ε.Υ. του έργου στις περιπτώσεις ασυμβίβαστων καθηκόντων (αίτημα ανάληψης υποχρέωσης για αμοιβή ή μετακίνηση του Ε.Υ., αίτημα – εντολή πληρωμής αμοιβής ή μετακίνησης του Ε.Υ., υπογραφή σύμβασής του και κάθε άλλη διοικητική ενέργεια που υπογράφεται από τον ίδιο για τον εαυτό του), καθώς και στις περιπτώσεις απουσίας ή κωλύματος του Επιστημονικά Υπεύθυνου.

 

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλείσθε όπως υποβάλετε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΛΚΕ εισήγηση για ορισμό Αναπλ. Ε.Υ. (Έντυπο Ατ.15), προκειμένου να ορίσετε Αναπληρωτή Ε.Υ. για κάθε ενεργό έργο σας. Σύμφωνα με το Ν. 4485/2017 και τον Οδηγό Χρηματοδότησης του ΕΛΚΕ, Επιστημονικά Υπεύθυνος επομένως και Αναπληρωτής, μπορεί να είναι μέλος Δ.Ε.Π., μέλος Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π και Ε.Τ.Ε.Π. του ΤΕΙ, καθώς και εξωτερικός συνεργάτης κάτοχος διδακτορικού διπλώματος.

ΠΡΟΣΟΧΗ: δεν μπορεί να οριστεί Αναπληρωτής Ε.Υ. μέλος Επιτροπών: α) παραλαβής φυσικού αντικειμένου, β) διενέργειας διαγωνισμών και γ) παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών του ίδιου έργου, καθώς και τα μέλη της Επιτροπής Ενστάσεων (βλ. απόφαση Επιτροπής Ερευνών).

 

Οι εισηγήσεις και τα αιτήματα έκδοσης απόφασης ανάληψης υποχρέωσης που έχουν υποβληθεί στον ΕΛΚΕ και αφορούν αμοιβή του ίδιου του Ε.Υ. θα επιστραφούν, προκειμένου να υποβληθούν από τους αναπληρωτές τους. Προς διευκόλυνση όλων θα πραγματοποιηθεί μία έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών την επόμενη εβδομάδα (Παρασκευή 01/02/2019), για την έγκριση των Αναπλ. Ε.Υ.

 

Τέλος, σημειώνεται ότι οι Αναπληρωτές Επιστημονικά Υπεύθυνοι των έργων είναι υπόχρεοι υποβολής Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης και Δήλωσης Οικονομικών Συμφερόντων του Ν.3213/2003.

  

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνηση.

 

 

The (temporary) license for XModPro has expired.